1. Navigation
  2. Inhalt
Inhalt

Partnerzy projektu

Projekt KLAPS jest projektem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013, finansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt jest realizowany w okresie od sierpnia 2012 do grudnia 2014. Partnerami projektu są Saksoński Urząd ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii (Lider Projektu), a ze strony polskiej Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Oddział we Wrocławiu.

Saksoński Urząd ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii (LfULG)

Saksoński Urząd ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii (LfULG)

Saksoński Urząd ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii (LfULG) jest Partnerem Wiodącym projektu KLAPS. LfULG jest specjalnym organem administracyjnym, bezpośrednio podległym Saksońskiemu Ministerstwu Środowiska i Rolnictwa.

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Założony w 1702r. Uniwersytet Wrocławski jest największym uniwersytetem w regionie. Uniwersytet ma 10 wydziałów i kształci ponad 40000 studentów.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB), Oddział we Wrocławiu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB), Oddział we Wrocławiu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) jest jednostką badawczo-rozwojową. Instytut w ramach zadań statutowych pełni państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną i państwową służbę do spraw budowli piętrzących oraz prowadzi prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe.