1. Navigation
 2. Inhalt
Inhalt

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery

Uniwersytet Wrocławski, gmach główny. fot. wikimedia.org/Katie pl, CC-BY-SA-3.0-pls

Uniwersytet Wrocławski, gmach główny. fot. commons.wikimedia.org/wiki/File%3AUniwersytet_Wroc%C5%82awski%2C_d._Kolegium_Jezuickie.jpg, by Katie, (licencji przez  CC-BY-SA-3.0-pl)

Założony przez Leopolda I Habsburga w 1702 roku Uniwersytet Wrocławski przeszedł drogę od niewielkiej szkoły jezuickiej do jednego z największych ośrodków akademickich w Polsce. Obecnie, główna aktywność Uniwersytetu Wrocławskiego to prowadzenie badań naukowych. Uniwersytet ma liczne kontakty naukowe na całym świecie. Jest także największym uniwersytetem w regionie, kształcąc ponad 4000 studentów i 1300 doktorantów na dziesięciu wydziałach. Każdego roku 9000 studentów kończy tu studia.

Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego zajmuje się badaniem klimatu i wpływu klimatu na środowisko, w szczególności:

 • ocena ilościowa i jakościowa chemizmu opadów i osadów atmosferycznych ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów górskich
 • wpływ czynników klimatycznych na stabilizację ekosystemów górskich
 • modelowanie emisji i depozycji zanieczyszczeń atmosferycznych w skali regionalnej i kraju (rozwój i aplikacje modelu FRAME oraz modelu WRF)
 • przestrzenne analizy i modelowanie warunków klimatycznych z zastosowaniem nowoczesnych technik pomiarowych i narzędzi GIS
 • monitoring warstwy granicznej atmosfery, emisji pyłów i warunków biometeorologicznych we Wrocławiu
 • dynamika procesów klimatycznych w systemach jaskiń o odmiennych cechach środowiska
 • wpływ klimatu na środowisko obszarów polarnych
 • tendencje zmian klimatu Polski, Europy i stref polarnych

Zadania Uniwersytetu Wrocławskiego jako partnera projektu KLAPS obejmują:

 • Modelowania stężeń i depozycji zanieczyszczeń z zastosowaniem modelu FRAME
 • Modelowanie i obliczanie wskaźników agroklimatologicznych
 • Transfer wiedzy

Dodatkowe informacje:

Marginalspalte

Bild:

Język

Wersja Wybrany język: Polski

Kontakt

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wroclawski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery

Maciej Kryza, koordynator projektu

 • PhonePhone: +48 7134 85 441
 • E-MailE-Mail