1. Navigation
  2. Inhalt
Inhalt

Saksoński Urząd ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii (LfULG)

LfULG, Dresden-Pillnitz, fot. B. Lehmann

LfULG, Dresden-Pillnitz, fot. B. Lehmann

Saksoński Urząd ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii (LfULG) jest Partnerem Wiodącym projektu KLAPS. Urząd zajmuje się kompleksowymi zagadnieniami z zakresu rolnictwa, zarządzania środowiskiem na potrzeby, biznesu i społeczeństwa. Konsekwencje zmian klimatu, globalizacja i kryzys ekonomiczny wskazują, że obecne wyzwania w tych dziedzinach mogą być podjęte tylko na wysokim eksperckim poziomie i przy bliskiej, interdyscyplinarnej współpracy. LfULG jest specjalnym organem administracyjnym, bezpośrednio podległym Saksońskiemu Ministerstwu Środowiska i Rolnictwa. Działalność LfULG wspiera dobrze funkcjonująca siec partnerów z przemysłu, nauki, edukacji i inne podmioty zaangażowane w regionie oraz na szczeblu krajowym.

Praca wszystkich departamentów LfULG ma na celu zrównoważony rozwój, uwzględniający potrzeby ekologiczne i ekonomiczne oraz zachowujący bioróżnorodność flory i fauny. Poprzez dedykowane, specjalistyczne portale internetowe, LfULG dostarcza najnowszych informacji dotyczących zagadnień związanych z rolnictwem i środowiskiem dla profesjonalistów, studentów, uczniów, konsultantów i zainteresowanych mieszkańców.

W ramach projektu KLAPS LfULG jest odpowiedzialny za:

  • Koordynację prac administracyjnych między partnerami projektu
  • Obliczenia wskaźników klimatu bazujących na temperaturze powietrza
  • Modelowanie w zakresie bioklimatu
  • Przetwarzanie danych dla projekcji klimatu
  • Spajanie wyników projektu
  • Transfer wiedzy

Dodatkowe informacje:

Marginalspalte

Bild:

Język

Wersja Wybrany język: Polski

Kontakt

Logo LfULG

State Office for the Environment, Agruculture and Geology

Dział 51: Klimat, Jakość powietrza

Michaela Surke, koordynator projektu

  • PhonePhone: +49 351 2612-5505
  • FaxFax: +49 351 2612-5199
  • E-MailE-Mail

Susann Schwarzak, referentka ds klimatu