1. Navigation
 2. Inhalt
Inhalt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB), Oddział we Wrocławiu

Obserwatorium IMGW-PIB na Śnieżce, fot. P. P. Kraczkowski

Obserwatorium IMGW-PIB na Śnieżce, fot. commons.wikimedia.org/wiki/File%3ASchronisko_Sniezka.JPG, by Lovecz (public domain)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) jest jednostką badawczo-rozwojową. Instytut w ramach zadań statutowych pełni państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną i państwową służbę do spraw budowli piętrzących oraz prowadzi prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe. Prowadzona w IMGW-PIB Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna (PSHM) w sposób ciągły zapewnia organom Państwa, społeczeństwu i gospodarce narodowej bieżące informacje o stanie atmosfery i hydrosfery, prognozy i ostrzeżenia.

Prowadzone w IMGW-PIB badania są ukierunkowane na tworzenie naukowych podstaw obserwacji i przetwarzania danych, numeryczne modelowanie w meteorologii i hydrologii, wykorzystanie danych radarowych i satelitarnych oraz inżynierię i gospodarkę wodną. Jednostki organizacyjne IMGW-PIB prowadzą prace badawcze z zakresu m.in.:

 • klimatologii
 • aktynometrii
 • aerologii
 • agrometeorologii
 • zanieczyszczeń atmosfery
 • prognozowania meteorologicznego i hydrologicznego
 • oceanologii oraz
 • inżynierii i gospodarki wodnej.

Celem działania Instytutu jest zaspokojenie potrzeb społeczeństwa, gospodarki narodowej i obronności Państwa poprzez prowadzenie prac badawczych, rozwojowych, wdrożeniowych oraz utrzymanie sieci obserwacyjno-pomiarowej, prowadzenie obserwacji i pomiarów, opracowywanie prognoz i ekspertyz.

Statutowym zadaniem IMGW-PIB Oddział we Wrocławiu jest osłona hydrologiczno-meteorologiczna na obszarze zlewni Odry do profilu Słubice. Oddział we Wrocławiu prowadzi na obszarze Polski południowo-zachodniej służby państwowe w dziedzinach meteorologii i hydrologii, monitoringi zanieczyszczeń radioaktywnych powietrza i jakości wód płynących oraz realizuje prace naukowo-badawcze z klimatologii, hydrologii, gospodarki wodnej i jakości zasobów wodnych oraz prowadzi badania wpływu zanieczyszczeń opadów atmosferycznych na środowisko naturalne.

IMGW-PIB Oddział we Wrocławiu, w ramach projektu KLAPS, jest odpowiedzialny za następujące zadania:

 • Modelowanie i obliczenia wskaźników bioklimatycznych
 • Określenie depozycji mokrej na podstawie danych monitoringowych
 • Transfer wiedzy

Dodatkowe informacje:

Marginalspalte

Bild:

Język

Wersja Wybrany język: Polski

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział we Wrocławiu

Irena Otop, koordynator projektu

 • PhonePhone: +48 7132 00 354
 • E-MailE-Mail

Agnieszka Kolanek, finanse i organizacja

 • PhonePhone: +48 7132 84 1 07
 • E-MailE-Mail