1. Navigation
  2. Inhalt
Inhalt

Fakty i Informacje o obszarze

Lausitzer Neiße/Nysa Łużycka – Modelowanie klimatyczne i hydrologiczne, analiza i prognoza

NEYMO stanowi akronim pełnego tytułu projektu Lausitzer Neiße/ Nysa Łużycka – modelowanie klimatyczne i hydrologiczne, analiza i prognoza.

Projekt o łącznym budżecie 1,7 mln euro dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 wspierania współpracy transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013.

Zlewnia Nysy Łużyckiej o łącznej powierzchni blisko 4 400 km² obejmuje trzy kraje: Polskę, Niemcy i Czechy. Obszar opracowania obejmuje zlewnię Nysy Łużyckiej po stronie polskiej i niemieckiej. Obszar źródliskowy rzeki zlokalizowany jest na terenie Republiki Czeskiej poza obszarem wsparcia, musi być jednak uwzględniony w modelowaniu całkowitego bilansu wodnego. Nysa Łużycka jest lewobrzeżnym dopływem Odry o łącznej długości 246 km. Wypływa w czeskich Górach Izerskich na wysokości 655 m n.p.m. i swój początek bierze z połączenia Nysy Białej, Czarnej, Nysy Jabłoneckiej i Łuczańskiej. Na zachodzie obszar ten graniczy ze zlewnią Sprewy, na południu z obszarem źródliskowym Łaby, a na wschodzie z cząstkową zlewnią Odry – zlewnią Bobru. Podczas, gdy część południowa znajduje się w górach średniej wysokości, cześć północna zlewni jest nizinna. Na kolejnych podstronach przedstawiono szczegółowe informacje i mapy nt. klimatu, hydrologii, gleby, użytkowania terenu i warunków geologicznych w zlewni.

Transgraniczna zlewnia Nysy Łużyckiej (wspólnie badany obszar modelowania otoczony na czarno)

Transgraniczna zlewnia Nysy Łużyckiej (wspólnie badany obszar modelowania otoczony na czarno)

Förderlogos Projekt NEYMO

Marginalspalte

Bild: Themenillustration: Fakten

Język

bld_NEYMO polnisch_Flagge

Twoja opinia jest dla nas ważna!

Ankietę należy wysłać na adres: karin.kuhn@smul.sachsen.de