1. Navigation
 2. Inhalt
Inhalt

Priorytety

Poniższe priorytety wynikają z wyznaczonych celów:

Kwerenda

 • Analiza dostępnych opracowań i raportów na temat klimatu, hydrologii, bilansu wodnego, wód podziemnych oraz modelowania dla zlewni Nysy Łużyckiej
 • Inwentaryzacja polskich i saksonskich danych

Wymiana danych

 • Wymiana danych do analiz i modelowania (klimat, hydrologia, użytkowanie, wody podziemne)
 • Opracowanie homogenicznej bazy danych

Analiza

 • Wspólna, zróżnicowana regionalnie analiza klimatycznych i hydrologicznych danych obserwacyjnych
 • Analiza trendów oraz opis podobieństw i różnic w podregionach

Modelowanie

 • Opracowanie zbioru regionalnych projekcji klimatycznych
 • Modelowanie bilansu wodnego dla stanu rzeczywistego i projekcji klimatycznych (1971-2100)
 • Próba zintegrowanego modelowania wód powierzchniowych i podziemnych

Ewaluacja

 • Ocena wyników dotyczących gospodarki wodnej
 • Sformułowanie działań w zakresie zrównoważonej gospodarki wodnej
 • Opracowanie katalogu działań

Promocja

 • Broszury informacyjne, ulotki, newsletter
 • Strona internetowa, aplikacja mobilna
 • Wystawa objazdowa
 • Warsztaty regionalne, konferencje
Förderlogos Projekt NEYMO

Marginalspalte

Język

bld_NEYMO polnisch_Flagge

Twoja opinia jest dla nas ważna!

Ankietę należy wysłać na adres: karin.kuhn@smul.sachsen.de