1. Navigation
 2. Inhalt
Inhalt

Cele

Projekt NEYMO ma na celu przeanalizowanie obecnych i przyszłych warunków klimatycznych i hydrologicznych dla zlewni Nysy Łużyckiej, aby umożliwić zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi w regionie znajdującym się pod silnym wpływem antropogenicznym

Ze względu na położenie obszaru na polsko-saksońskim pograniczu opracowanie spójnej bazy danych jest dużym wyzwaniem. Dlatego też jednym z głównych celów projektu było stworzenie wspólnej, zweryfikowanej i ujednoliconej bazy danych dla obecnego projektu i przyszłych działań.

Tagebau bei Bogatynia

Kopalnia odkrywkowa Turów
(© Thomas Pluntke)

Informacje klimatyczne i hydrologiczne oraz wyniki dotyczące regionu będą udostępniane urzędom, instytucjom i opinii publicznej.

W ramach realizacji projektu założono osiągnięcie następujących wyników:

 • Wspólna, homogeniczna baza danych. 
 • Wspólna metodyka. 
 • Wskaźniki meteorologiczne. 
 • Modelowanie projekcji klimatyczne na przyszłe lata. 
 • Rozwój lub trend modelowanych danych klimatycznych. 
 • Całościowy bilans wodny dla stanu obecnego z uwzględnieniem użytkowania wody. 
 • Całościowy bilans wodny na przyszłe lata z uwzględnieniem użytkowania wody.
 • Rozwój lub trend przyszłych zasobów wodnych.
 • Stworzenie podstaw do uzgodnień dotyczących gospodarki wodnej na szczeblu transgranicznym.
 • Zwiększenie świadomość ekologicznej zainteresowanych stron i opinii publicznej.
 • Wspólna strategia na rzecz efektywnej gospodarki zasobami wodnymi w obszarze przygranicznym (katalog działań).
Förderlogos Projekt NEYMO

Marginalspalte

Bild: Themenillustration: Ziele

Język

bld_NEYMO polnisch_Flagge

Twoja opinia jest dla nas ważna!

Ankietę należy wysłać na adres: karin.kuhn@smul.sachsen.de