1. Navigation
 2. Inhalt
Inhalt

Spotkania z odbiorcami wyników

Konferencja podsumowująca projekt w Görlitz, 12.06.2014. photo: M. Surke

Konferencja podsumowująca projekt w Görlitz, 12.06.2014. photo: M. Surke

Spotkania z odbiorcami wyników projektu są organizowane w celu przybliżenia różnych aspektów zmian klimatu możliwie szerokiej rzeczy odbiorców. Po stronie polskiej, wiele spotkań ma miejsce w szkołach, zwiększając u najmłodszych ludzi świadomość ekologiczną i ekonomiczną zachodzących zmian.

Ponadto, w spotkaniach uczestniczyli również m.in. przedstawiciele organizacji turystycznych oraz administracji rządowej i samorządowej. Dla rozwoju gospodarczego regionu np. turystyki, zmiany klimatu mają duże znaczenie. Przyszłe zmiany klimatu mogą np. zmienić warunki dla uprawiania sportów zimowych, co spowoduje konieczność adaptacji i przygotowania nowych ofert, np. przez hotele itp.

Tematyka spotkań z odbiorcami:

 • Ogólne trendy zmian klimatu (temperatura, opady) w przeszłości i w przyszłości
 • Bioklimat
 • Agroklimatologia
 • Transport zanieczyszczeń powietrza
 • Ładunki krytyczne dla ekosystemów
 • Regionalny system informacji i klimacie – ReKIS
 • Trendy klimatu w Saksonii
 • Efekty zmian klimatu w Saksonii

Wybrane spotkania z odbiorcami wyników:

 • 18.06.2013 - Międzynarodowa konferencja NEYMO w Bogatynia
 • 26.11.2013 - Midterm Event we Jelenia Góra
 • 13.12.2013 - Konferencja Regionalna Programu 2007-2013
 • 10.03.2014 - Grupa Robocza „Klimafolgen” w Dreźnie
 • 03.04.2014 - Konferencja „Umwelt im Wandel“ w SMNG w Görlitz
 • 20.05.2014 - Spotkanie z młodzieżą szkół gimnazjalnych w Bogatyni (PL)
 • 22.-25.05.2014 - Międzynarodowa konferencja naukowa Szkoła Kartograficzna w Książu (PL)
 • 11.06.2014 - Spotkanie zainteresowanych stron w szkole podstawowej w Rząsiny (PL)
 • 12.06.2014 - Konferencja podsumowująca projekt w Görlitz
 • 19.-25.09.2014 - Dolnośląski Festiwal Nauki (PL)
 • 14.10.2014 - Spotkanie z rządem federalnym i stanowym  dot zagadnień klimatu w Dreźnie
 • 20.11.2014 - Warsztaty członków grupy EUREX Wald w Großschönau / Waltersdorf
 • 20.11.2014 - Warsztaty z przedstawicielami różnych instytucji w Großschönau / Waltersdorf
 • 15.12.2014 - Warsztaty w Zittau/Gorlitz Uniwersytet Nauk Stosowanych
 • 09.12.2014 - Seminarium związane z tematyką klimatu

bld_KLAPS Akteursworkshops_Bildergalerie Akteurstreffen

Spotkanie w Dreźnie Icon vorheriges Bild Icon nächstes Bild Icon Bild vergrößern

Spotkanie w Dreźnie
(© Susann Schwarzak)

Spotkanie w Dreźnie Spotkanie w Dreźnie Midterm Event we Jelenia Góra Konferencja „Umwelt im Wandel“, Spotkanie wykonawców projektu we Wrocławiu, wieża meteorologiczna Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu Konferencja podsumowująca projekt w Görlitz Dolnośląski Festiwal Nauki