1. Navigation
  2. Inhalt
Inhalt

Rozpowszechnianie wyników

Konferencja podsumowująca projekt w Görlitz, 12.06.2014, fot. Michaela Surke

Konferencja podsumowująca projekt w Görlitz, 12.06.2014, fot. Michaela Surke

Wymieniane wcześniej raporty techniczne są przeznaczone głównie dla ekspertów i osób zainteresowanych. Wyniki projektu powinny dotrzeć także do pozostałej części społeczeństwa. Cel ten jest realizowany przez informacje prasowe oraz publiczne media. Przed finalną konferencją projektu w Goerlitz, wyniki projektu zostały przedstawione w mediach regionalnych.

Informacje w prasie i wywiady:

Wewnętrzne spotkania w ramach projektu KLAPS były organizowane w celu koordynacji prac partnerów projektu. Dyskutowano na nich m.in. częściowe wyniki projektu. Spotkania odbywały się w języku angielskim.

Spotkania z odbiorcami wyników projektu były organizowane w celu rozpowszechniania wyników analiz klimatologicznych, wpływu zmian klimatu i bioklimatu na rolnictwo, czy wyników dotyczących zanieczyszczeń atmosferycznych i ich wpływu na ładunki krytyczne i ekosystemy.