1. Navigation
  2. Inhalt
Inhalt

Raporty dotyczące klimatu

Projekcje klimatyczne (CEC Potsdam)

Raport „Projekcje klimatu w projekcje KLAPS” zawiera wyniki regionalizacji klimatycznych dla południowej części regionu granicznego Polska-Saksonia. Przedstawiona została metoda modelowania, a także klasyfikacja wyników otrzymanych na podstawie innej regionalizacji.

W projekcie KLAPS uwzględniono scenariusz emisji SRES A1B z grupy A1, z wykorzystaniem modelu globalnego ECHAM5 MPI-OM. Wraz z zaprezentowaniem grupy scenariuszy RCP (scenariusze koncentracji) w 5 Raporcie IPCC, wykorzystano również scenariusze RCP2.6 i RCP8.5 w obecnej wersji  modelu MPI-ESM. Regionalizacja została przeprowadzona przy pomocy aktualnej wersji modelu WETTGREG WR13_v02 przez instytucję Climate & Environment Consulting Potsdam GmbH.

Symulacja obecnych warunków klimatycznych (20C) została przeprowadzona w oparciu o istniejące dane klimatyczne. Dane pochodziły ze stacji niemieckich (DWD), polskich (IMGW-PIB) i czeskich (CHMI). Wykorzystano dane dla lat 1971-2010 z 26 stacji meteorologicznych i 75 stacji opadowych. W wyniku symulacji otrzymano małe wartości odchyleń dla poszczególnych elementów meteorologicznych (temperatura i wilgotność powietrza, opad atmosferyczny, ciśnienie atmosferyczne, ciśnienie pary wodnej, usłonecznienie, zachmurzenie, prędkość wiatru), co oznacza dobre i bardzo dobre wyniki symulacji obecnych warunków klimatycznych.

Projekcje klimatyczne dla scenariusza A1B i RCP8.5, pokazują m.in. wzrost temperatury powietrza o 3,5 do 4,0°C w regionie projektu dla lat 2071-2100. Opady okresu letniego wykazują spadek o 15-25%, zaś opady zimowe wzrost o około 20%. Wyniki projekcji zostały wykorzystane w projekcie KLAPS w celu opracowania charakterystyki przyszłych warunków klimatycznych w regionie granicznym Polska-Saksonia, a także do przeprowadzenia obliczeń róży wiatru, modelowania zanieczyszczeń powietrza, przekroczeń ładunków krytycznych i zanieczyszczeń związanych z ozonem w 21 wieku.

bld_KLAPS Fachbeiträge Klima_Bildergalerie Klimaprojektionen PL

Diagram zakresu zmian sygnału temperatury powietrza [°C] w okresie 2071-2100 w odniesieniu do okresu 1971-2000 [°C], obliczenia dla 13 projekcji klimatycznych modelem WEREX i WETTREG dla projektów KLAPS i NEYMO Icon vorheriges Bild Icon nächstes Bild Icon Bild vergrößern

Diagram zakresu zmian sygnału temperatury powietrza [°C] w okresie 2071-2100 w odniesieniu do okresu 1971-2000 [°C], obliczenia dla 13 projekcji klimatycznych modelem WEREX i WETTREG dla projektów KLAPS i NEYMO
(© CEC Potsdam)

Diagram zakresu zmian sygnału temperatury powietrza [°C] w okresie 2071-2100 w odniesieniu do okresu 1971-2000 [°C], obliczenia dla 13 projekcji klimatycznych modelem WEREX i WETTREG dla projektów KLAPS i NEYMO Diagram zakresu zmian sygnału opadów w sezonie letnim [%] w okresie 2071-2100 w odniesieniu do okresu 1971-2000, obliczenia dla 13 projekcji klimatycznych modelem WEREX i WETTREG dla projektów KLAPS i NEYMO Diagram zakresu zmian sygnału opadów w sezonie zimowym [%] w okresie 2071-2100 w odniesieniu do okresu 1971-2000, obliczenia dla 13 projekcji klimatycznych modelem WEREX i WETTREG dla projektów KLAPS i NEYMO

Róże wiatru (TU Dresden)

Celem projektu KLAPS było przeanalizowanie przyszłych zmian w depozycji zanieczyszczeń atmosferycznych w wyniku zmian klimatu. W tym celu przeanalizowano informacje o prędkości i kierunku wiatru. Zadanie „Przygotowanie róż wiatru dla obszaru pogranicza Polski i Saksonii dla projektu KLAPS” zostało wykonane w oparciu o dane dynamicznego regionalnego modelu klimatu CLM. Róże wiatru zostały przygotowane w oparciu o dane z przedziałów od 950 hPa do 850 hPa, dla okresu 1971-2100. Wykorzystano informacje o składowych u i v wiatru z pierwszej symulacji CLM_C20 oraz pierwszej symulacji dla scenariusza A1B. Rozdzielczość czasowa analizowanych danych to 3 godziny.

Obliczone na podstawie danych modelu CLM informacje o kierunkach i prędkości wiatru dla poziomów izobarycznych od 950 hPa do 850 hPa zostały porównane z wynikami radiosondaży ze stacji Lindenberg (Niemcy), Pragi (Czechy) i Wrocławia (Polska) dla wybranych lat 2000, 2005 i 2010. Na podstawie uzyskanych informacji stwierdzono dominację zachodnich kierunków wiatru i nieznacznie wyższe, niż uzyskane na podstawie radiosondaży, prędkości wiatru.

W uzyskanych na podstawie danych z modelu informacji o prędkości i kierunkach wiatru nie stwierdzono wyraźnych tendencji zmian w kolejnych dekadach. Pod koniec 21 wieku nieznacznie zwiększa się częstość napływu z zachodniego sektora 255o-300o. Prędkość wiatru zmienia się w bardzo niewielkim, nieistotnym statystycznie stopniu. W porównaniu z okresem 1971-2000 wzrost częstości sektora zachodniego i prędkości odnotowano dla okresów 2021-2050 i 2071-2100.

bld_KLAPS Fachbeiträge Klima_Bildergalerie Windrosen

Średnia prędkość wiatru (m/s) dla poszczególnych sektorów (2071-2100) Icon vorheriges Bild Icon nächstes Bild Icon Bild vergrößern

Średnia prędkość wiatru (m/s) dla poszczególnych sektorów (2071-2100)
(© TU Dresden)

Średnia prędkość wiatru (m/s) dla poszczególnych sektorów (2071-2100) Częstość (‰) występowania kierunków wiatru (2071-2100)