1. Navigation
  2. Inhalt
Inhalt

Tło projektu i Cele

Ocieplenie klimatu jest naukowo potwierdzone, obserwowane również w regionie granicznym Polska – Saksonia. Temperatura powietrza oraz reżim opadów, które wpływają na bilans wodny już pokazują zmiany, które prawdopodobnie będą miały miejsce w przyszłości. Pomimo, że jakość powietrza  w ostatnich dekadach polepszyła się, to zanieczyszczenia powietrza nadal są istotnym czynnikiem wpływającym na ekosystemy w obszarze granicznym. Na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń oraz ich depozycję silnie wpływają opady oraz wiatr, które prawdopodobnie ulegną zmianie w przyszłości.

Zarówno po niemieckiej i polskiej stronie granicy, znajdują się obszary obszary leśne Należą one do ekosystemów, które są szczególnie  podatne na zmiany klimatu. W zakresie  długookresowej adaptacji obszarów leśnych do zmian klimatu, obecnie jest zbyt mało informacji w obszarze transgranicznym dotyczącej klimatu i jakości powietrza. W związku z tym zagadnienia te są szczególnie podnoszone w projekcie i analizowane w oparciu o wspólną bazę danych.

Innym zagadnieniem, na którym skupia się projekt jest bioklimat. Warunki bioklimatyczne mają duże znaczenie dla jakości warunków życia. Coraz dłużej utrzymujące się fale upałów, wzrost liczby nocy gorących, jak również zmiany częstości występowania pokrywy śnieżnej są spowodowane wzrostem temperatury powietrza, mają negatywny wpływ szczególnie na mieszkańców oraz  na sektor turystyczny. W związku z tym, że obecnie nie ma wystarczającej informacji o wpływie zmian klimatu na warunki bioklimatyczne,  analizowano szczegółowo wybrane wskaźniki bioklimatyczne jak również zanieczyszczenie ozonem.

bld_KLAPS Über das Projekt_Bildergalerie PL

Cele projektu

Celem transgranicznego projektu KLAPS jest zwiększenie świadomości i transfer wiedzy w celu zapewnienia odpowiedniej adaptacji do zmian klimatu w regionie. Projekt koncentruje się przede wszystkim na klimacie i depozycji zanieczyszczeń atmosferycznych oraz na przekroczeniach ładunków krytycznych dla ekosystemów leśnych. Na podstawie wspólnych i homogenicznych informacji dotyczących klimatu i zanieczyszczeń atmosferycznych, wykonana została diagnoza stanu aktualnego i modelowanie dla przyszłych lat dla regiony transgranicznego Polski i Saksonii. Wyniki projektu mogą stanowić podstawy do opracowania wspólnych strategii dla ochrony środowiska i klimatu i efektywnej adaptacji do zachodzących zmian.
Główne cele osiągnięte w ramach projektu to:

  • przygotowane wspólnej bazy danych klimatologicznych i dotyczących depozycji zanieczyszczeń atmosferycznych
  • przygotowanie wspólnej diagnozy stanu klimatu i zanieczyszczenia powietrza oraz przeprowadzenie modelowania zmian klimatu i jakości powietrza dla transgranicznego regionu Polski i Saksonii
  • analiza i projekcja ładunków krytycznych dla ekosystemów leśnych w obszarze objętym projektem
  • zbadanie zmian warunków bioklimatycznych w kontekście zmian klimatu
  • zwiększenie świadomości społecznej oraz transfer wiedzy dotyczącej adaptacji do zmian klimatu