FLOOD.Bi – Flood resilience: Information tool for Buildings

Nástroj FloodBi poskytuje informace o povodňovém nebezpečí, o potenciálních škodách na budovách způsobených povodněmi a kromě toho také identifikuje vhodná opatření ke snížení škod na obytných budovách.

Výběrem budovy na mapě se vyhodnotí nejprve dostupnéinformace o předpovězeném povodňovém nebezpečí. Podrobnější odhady škod a rizik jsou založeny na metodě syntetického modelování, kterou vyvinul institut IÖR (Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.V. v Drážďanech). Tato metoda rozděluje budovy dle tzv. typů budov a odvozuje postupněpomocí inženýrsko-vědeckého přístupu povodňové škody a rizika. Specifikem tohoto nástroje je propojení metody typologie budov s individuálními údaji o stavební kosntrukci a domovních technologiích, a proto lze vypracovat konkrétní návrhy pro minimalizaci škod.

Zvláště pro vlastníky pozemků, projektanty a architekty projekčních kanceláří nabízí tento nástroj se svými výsledky základní přehled dopadů a účinků nejrůznějších možných preventivních opatření. A podporuje tak výběr i realizaci těchto opatření. Ve spojení s konkrétním zpracováním informací o stavbě v místě, s inženýrským plánováním a díky odborné realizaci lze účinně snížit rozsah škod způsobených povodněmi nebo je zcela eliminovat.

Tato aplikace byla vyvinuta v rámci projektu „STRIMA II – Sasko-český management povodňových rizik II“, který byl podpořen Evropskou unií. Představuje důležitý přínos v rámci prevence povodní v sasko-českém příhraničním prostoru. Tento nástroj využívá celou řadu dat a výsledků dalších inženýrských služeb a výzkumných projektů a vytváří z nich celkový obraz povodňové situace v konkrétní lokalitě.

FloodBi je k dispozici v německém a českém jazyce. Na české straně lze však sledovat pouze území Karlovarského, Ústeckého a Libereckého kraje. Použití této aplikaci na české straně je možné jen v omezené míře, důvodem je problematické získání a zpracování dat. FLOOD.BI se neustále rozšiřuje o další dostupné údaje.

Další informace o projektu STRIMA II naleznete zde: www.strima.sachsen.de

Nápovědu najdete vpravo nahoře v záhlaví.

V záložce menu na levé straně se dostanete k mapě

    Základní mapa

Lead Partner, Projektkoordination, GIS-Datenmanagement und -analysen
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
www.lfulg.sachsen.de
susann.thieme@smul.sachsen.de
Gesamtkonzeption, Berechnungsgrundlagen, Gebäudedatenbank (R2-Modul)
Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.V.
www.ioer.de
flood.bi@ioer.de
Datengrundlagen
Landestalsperrenverwaltung Sachsen
www.wasserwirtschaft.sachsen.de
Landeshauptstadt Dresden (Stand: 2018)
www.dresden.de
Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN)
www.geosn.sachsen.de
Softwarespezifikation und Softwareumsetzung
DigSyLand – Institut für Digitale Systemanalyse & Landschaftsdiagnose
www.digsyland.de
mail@digsyland.de
Disy Informationssysteme GmbH
www.disy.net
kontakt@disy.net
Förderung
STRIMA II – Sächsisch-Tschechische Hochwasserrisikomanagement II
logo_STRIMAII logo_SNCZ2020 logo_EU-fund
Weitergehende Informationen zum Projekt STRIMA II finden Sie hier: www.strima.sachsen.de