1. Navigation
 2. Inhalt
Inhalt

Grupy docelowe

Ponadregionalne oddziaływanie ekstremalnych zjawisk pogodowych na społeczeństwo i środowisko obszaru pogranicza Polski i Saksonii można było obserwować np. w wyjątkowo gorącym lecie 2003r. czy w przypadku powodzi na rzece Łabie (2002 i 2013r.) i Odrze (19971 i 2010). Od początku lat 1990 obserwowane były liczne zjawiska pogodowe o charakterze ekstremalnym, co stworzyło konieczność nowej diagnozy klimatu regionu. Zjawiska ekstremalne w znacznym stopniu wpływają na percepcję zmian klimatu, i z tego względu zapotrzebowanie na tą informacje istotnie rośnie.

KLAPS dostarcza informacji o obecnych oraz średnio i długookresowych zmianach klimatu w regionie pogranicza Polski i Saksonii, a także o zanieczyszczeniu powietrza w tym obszarze i ich wpływie na ekosystemy. Docelowe grupy odbiorców projektu to:

 • władze publiczne, zarządzające rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem
 • administracja lokalna
 • instytucje zajmujące się gospodarką przestrzenną
 • uniwersytety
 • szkoły
 • lokalne organizacje społeczne i obywatelskie
 • organizacje turystyczne
 • uzdrowiska
 • lokalne media
 • społeczeństwo regionu
 • Euroregiony Nysa i Sprewa-Nysa-Bóbr
Konferencja podsumowująca projekt w Görlitz, 12.06.2014, fot. Michaela Surke

Konferencja podsumowująca projekt w Görlitz, 12.06.2014, fot. Michaela Surke